Likvidace a využití srážkových vod

Navrhujeme a realizujeme odvodnění ploch a okolí domů, likvidaci srážkových vod zasakováním (vsakovací studny nebo tzv svejly pro vsakování srážkových vod na povrchu hlavně na těžkých nepropustných půdách)  a také využití dešťové vody.

Dodáváme dílo od projektu až po realizaci. Používané komponenty hlavně nádrže jsou od českých firem. Tyto výrobky nejenže mají velmi příznivou cenu oproti některým zahraničním, ale jsou i v některých vlastnostech lepší, např.: umožňují montáž do míst s vysokou hladinou spodní vody nebo do nepropustných půd bez dodatečných opatření. 

Deštovou vodu je možné využívat jak pro závlahu zahrady tak i jako užitkovou vodu při realizaci rozvodu užitkové vody v domě. 

 

Realizace vsakovacího zařízení navrženého na základě posudku hydrogeologa:

Definitivní řešení poklopu-fáze obetonování:

Řez jímkou na dešťovou vodu:

zahradysnapady.cz © 2018
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz