Na co dát pozor u novostaveb

Stejně jako stavíme dům na pevný základ, musí mít i terén zahrady určité vlastnosti, které umožňují růst rostlin a využití lidmi.

 

 • Na upraveném terénu musí být ornice v minimální tlouštce 150mm lépe 200-250mm

   

 • Pokud děláme změny výšek terénu proti původnímu přirozenému stavu, musíme nezbytně (i podle zákona) orniční vrstvu skrýt, uložit a zabezpečit, a po výškových úpravách terénu ji rozprostřít na povrch.

 

 • Ornici je potřeba skrývat pečlivě a nedopustit smíšení se spodní mrtvou zeminou.

   

 • Nikdy nesmíme připustit zasypání ornice pod vrstvy zeminy, kterými zvyšujeme terén. Pokud se tak stane, oprava je prakticky nemožná, násypy budou časem sedat a získání nové ornice na povrch upraveného terénu bude velmi drahé.

   

 • Terasy, násypy a obecně zvyšování terénu budujeme z místních zemin bez organického podílu. Budovat násyp terasy z nadbytečné ornice je nejen zbytečné a nezákonné, ale i škodlivé-takové násypy budou nestabilní a budou dlouho sedat. Navíc je to znehodnocení ornice. Přebytečná ornice se vždy musí použít na povrch terénu třeba i na zvýšení dosavadní orniční vrstvy

   

 • Při stavebních pracech by nemělo dojít k utužení půdního profilu přejezdy techniky. Utužení se následně velmi pracně odstraňuje.

 

 • Pokud se při stavební činnosti poruší staré drenážní vedení, musíme jej opět napojit nebo zaústit do recipientu, jinak nám může vzniknout v místě napojení bažina, neboť voda se bude tlačit hydrostatickým tlakem z výše položených míst a najde si cestu na povrch.

   

 • Po ukončení stavby je nutné odstranit viditelný odpad a přesvědčit se, že nebyl odpad ukryt pod zeminu. Často se setkáváme např. s rozlitým betonem, sutí nebo štěrkem překrytým 5-10cm zeminy. Takové vady se projeví na povrchu hned první sezónu např. schnutím a žloutnutím trávníku, hynutím výsadeb apod.

  Stejně tak je nutné odstranit i různé organické hmoty jako pařezy a větve.

   

 • Všechny zasypané výkopy musejí být řádně po vrstvách přehutněné, jinak by časem docházelo k propadům a deformacím terénu.

 

 • Sklon teras doporučuji 1-5%, sklon terénu zahrady do 6% max 10%, šířku hlavní pěší komunikace min 1,5 m, podružné min 1m, podchodné výšky 2,2m, šířka venkovního schodiště min1,2m ve veřejném prostoru 1,5m, rozměry stupňů přednostně 150x360, délka mezipodest cca 1,68m, výška podcházené pergoly pro pnoucí rostliny min 2,5m, sklon obytných teras max 2%

 • Min šířka příjezdové cesty 3m, v oblouku 3,5m

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz