Zatímco navrhování schodišť v budovách je dobře známé a pro určení rozměrů stupně platí jednoduchý Blondelův vztah, venkovní schodiště mají většinou nižší sklony a menší výšky stupňů.  Vzhledem k menší výšce stupňů, povětrnostním vlivům, jiným proporcím okolí a rychlejšímu pohybu venku je podle našich zkušeností  pro pohodlnou chůzi nutné používat empirické poměry pro výšky stupňů pod 150mm .

 

Dále se budeme zabývat jen terénními schodišti a jen návrhem jejich rozměrů. Nebudeme zde rozebírat konstrukční řešení schodišť.

 

Rozsah výšek stupňů doporučujeme v rozsahu 100-150mm, stupeň s výškou menší než 100mm je nevýrazný a je riziko úrazu. Schodiště se stupni nižšími než 100mm je pro uživatele nepříjemné. Výška nad 150mm je ve venkovním prostoru nepříjemně velká a schodiště příliš strmé.

Nejmenší hloubka stupně by měla být cca 32cm.

Nikdy nenavrhujeme samostatné osamocené stupně, vždy ve skupinách po několika. Můžeme též kombinovat rampu s vloženými skupinami schodů.

 

Pokud jde o poměr výšky a šířky stupně, nejčastější funkční rozměr je 150(140)x350mm a 140x370. Pro nejnižší výšku 100mm na základě zkušeností vychází optimální délka 520-540mm. Další osvědčený poměr je 120x450mm nebo 130x400.

V okolí budov je dobré volit spíše standardnější rozměry jako 150x350, 140x350 a 140x370, dále od budov v zahradě pak i menší výšky.

Za minimální šířku schodiště se dá obvykle považovat 1500mm.

Návrhová šířka schodiště je ovlivněna také psychologií, širší schodiště navozuje pocit klidu, stejně tak schodiště v mírném sklonu.

 

Obecně se doporučuje dělení schodišt po cca 10stupních a zařazení mezipodesty. Ve venkovním prostoru doporučujeme kratší ramena po 4-5 stupních pokud je to možné. Také změna směru schodiště na mezipodestě přispívá k optickému snížení překonávané výšky.

Hloubka mezipodesty je vhodná alepoň jako je šířka schodiště, minimálně na dva kroky tj přibližně podle sklonu schodiště 168cm

Povrchy jednotlivých stupňů musejí být skloněny 1-1,2%

Nedoporučujeme navrhovat pro nízký sklon schody s nízkou výškou a dlouhou stupnicí na dva kroky, výsledkem je velmi nepříjemná chůze. Řešením je použít rozměry stupňů pro jeden krok  a celkový sklon zmírnit zařazením mezipodest.

Nesmíme zapomenout na navržení zábradlí-madla- alepoň podél jedné strany i tam, kde není vedle schodiště hloubka větší než 500mm

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz