Dobrá zahrada je podle mého názoru taková, kde se lidé cítí příjemně. Pro zahradního architekta to znamená sladit dobře funkci a vzhled. Níže uvádím několik osvědčených zásad, které nám v každodenní praxi pomáhají při tvorbě kvalitních zahrad a venkovních prostorů.

 

Dopřejte si dostatek místa

Snažte se, aby cesty byly dost široké pro pohodlný průchod. Málokdo má rád, když se při průchodu musí protahovat úzkými místy. Hlavní trasy by měly umožnit chůzi dvou lidí vedle sebe a tedy mít minimální šířku 150 cm. Pro podružné trasy, které bude nejčastěji užívat jen jeden chodec, vychází minimální šířka 100 cm. Dále je vhodné přihlédnout k tomu, jak jsou vysoké výsadby nebo stavby obklopující navrhovanou trasu. Čím jsou vyšší, tím by měl být průchodný prostor širší, protože vysoké ohraničení opticky zužuje. Branka pro přístup k RD by měla mít nejmenší průchodnou šíři 1m, pokud se uvažuje s pohybem osoby na vozíku tak 1,2m.

 

Zahrada ne na první pohled

Aby byl navrhovaný prostor přitažlivý a návštěvník měl důvod pokračovat dále, musí být celkový prostor opticky rozdělený na částečně oddělené "místnosti" které se nám při průchodu postupně otevírají k nahlédnutí. Zahrada nebo jiný řešený prostor nesmí být celý přehlédnutelný z jednoho místa, zejména z přístupových bodů. Tím se u návštěvníka vyvolá přirozený zájem, zvědavost a pocit objevování. 

 

Perspektiva nebo obrácená perspektiva

Pro optické prodloužení použijeme zásady perspektivního vnímání, tedy prostor směrem do dálky zúžíme a výšku prvků snížíme.

Pokud potřebujeme naopak optické zkrácení, postupujeme opačně.

 

Barokní průhledy

Doporučujeme vždy ponechat některou část okraje zahrady otevřenou kvůli optickému spojení s okolím, průhledům do dálky, což působí blahodárně. Byla to také známá zásada barokních zahrad.  Dokonalé uzavření po obvodu působí bezútěšným stísněním a může vyvolávat pocit vězeňského nádvoří.

 

Pozor na schodech

Venkovní chody a schodiště by měly mít poměrně nízký sklon, jinak budou vnímány jako překážka. Tomu vyhovuje výška stupně maximálně 15cm. Optimální hloubka schodu pro tuto výšku je 35-36cm. Minimální výška stupně je 10cm. Vyvarujte se samostatně umístěných jednotlivých schodů. Pokud by vycházelo ve schodišti více než 10stupňů je lepší navrhnout mezipodestu po čtvrtém nebo pátém stupni. Mezipodesta by měla být minimálně tak dlouhá jako je široká, a přitom tak, aby vyšel celý krok, tedy hloubka schodu plus a krát délka kroku. Z toho vyjdou možné rozměry hloubky mezipodest přibližně 102, 168, 234 cm....Pokud schodiště mění směr, je velkorysý rozměr mezipodesty velmi důležitý.

 

Snadný vjezd

Doporučuji dostečnou šířku vjezdové brány, aby se dalo zajet najednou i při zúžené komunikaci. Tvar napojení na veřejnou komunikaci by měl respektovat tzv. vlečné křivky-stopu vozidla, která se liší pro přední a zadní nápravu. Doporučuji minimální šíři brány 4m, lépe 4,5m a minimální připojovací poloměry 3,5m. V nestandardních případech je dobré vyjít z vlečných křivek zakreslených do situace.

 

Kam s terasou

Už ve fázi projektu stavby by mělo být určené, kde je nejvhodnější místo k umístění terasy. Takové místo je výhradně závislé na konkrétních podmínkách pozemku a proto je nezbytné dům navrhovat vždy individuálně pro konkrétní pozemek. Obvyklé vlastnosti, které od takového místa očekáváme jsou odstínění od ulice nebo veřejného prostoru, dostatečný odstup od sousedního pozemku a jižní až jihozápadní situování vzhledem k domu.

 

Strom stíní a chladí zadarmo

Vždy i v malých zahradách je velmi důležité mít alespoň jeden větší strom. Nejlepší umístění je z jižních směrů 6-8m od stavby. Jeho existenci oceníte v letních vedrech, kdy v jeho stínu bude horké počasí mnohem snesitelnější. Proč tomu tak je? Nestačí provést nějaké zastínění terasy látkou nebo rohožemi? Strom totiž odpařuje (evapotranspirace) neustále značné množství vody, na to potřebuje energii z okolí (výparné teplo) a tím aktivně pohlcuje sluneční energii a ochlazuje okolní prostor. Listy nejsou z tohoto důvodu nikdy horké.

 

Pevný povrch

Každý zpevněný povrch musí poskytovat pevnou oporu, nesmí se viklat a být kluzký. Některé materiály se nehodí pro venkovní použití právě z důvodů malého součinitele tření za vlhka. Také nevhodně zvolený štěrk (písek) pro štěrkové cesty může způsobovat boření a nejistou chůzi. Všechny zpevněné plochy mají mít sklon 1-2% pro odvod dešťové vody z povrchu.

 

Nehrbte se

Ponechte si dost místa nad hlavou v průchodech pod různými stavbami, konstrukcemi, pergolami. Jako minimum se osvědčila průchodná výška 210cm. Pokud na podcházené konstrukci budou pěstovat rostliny, pak je potřeba tento rozměr zvětšit na alespoň 250cm. Různé sloupy nesoucí pergoly a jiné konstrukce nedáváme těsně ke komunikaci, ale cca 25-50cm od obrubníku.

 

Počítejte s růstem

Když zakládáme novou zahradu, měli bychom rostlinám nechat dost prostoru k rozvoji. Kdo chce mít co nejdříve prostor zaplněný rostlinami, může jich vysadit více s úmyslem časem provést přesazení. Nebo je také možné vysadit výplňové dočasné rychlerostoucí druhy.

 

Držme odstup

Rostliny které jsou vyšší než cca 90cm neumísťujeme blíže k chodníku nebo k terase než cca 1m. Prostor by pak vypadal přehnaně zaplněný. Zároveň nedoporučuji umísťovat trnité keře nebo rostliny s výrazným pachem blízko k frekventovaným místům. Pokud bychom přesto chtěli mít na pergole nebo konstrukci u chodníku růži, můžeme vysadit některou ze starých beztrných odrůd jako např. "Reine des Violettes"

 

Vzhled nejsou jen květy

I když květy jsou velmi výrazným atributem, mnoho rostlin nabízí více než jen květy. Kromě květů využíváme olistění, plody, tvar větví a vzhled kůry pro celoroční dodání barevnosti, tvaru a textury. Jaro a léto je čas květů, podzim patří barvícím se listům a plodům a v zimě můžou některé dřeviny zaujmout barevností a vzhledem kůry i stavbou koruny.

 

Udělejte si klidnou zónu

Rostliny dokážou mnohem víc než jen zdobit zahradu. Vhodný druh na vhodném místě umí dodat i žádanou funkci. Jehličnany a stálezelené dřeviny chrání zahradu před větrem. Vysoké trvalky a trávy můžou rychle vytvořit pohledovou clonu. Dobře umístěný strom nebo velký keř poskytne oázu stínu a nižších teplot v letním horkém odpoledni.

 

Užitečný živý plot

Stříhané živé ploty jsou nenáročné na prostor a dokážou výborně odclonit a dodat pocit soukromí. Dále také chrání proti větru a zachytávají prach. Zvláště se hodí na oddělení soukromého pozemku od veřejného prostranství a ulice. Při výsadbě je nutné vzít v úvahu konečnou velikost a podle ní určit odstup od oplocení. Stříhaný živý plot z habru může být v dospělosti široký 1-1,2m, odstup linie výsadby od oplocení doporučujeme min. 1m. Volně rostoucí živý plot z lísky bude v dospělosti široký 5-6m a odstup od oplocení bychom měli nechat 2,5-3m.

 

Ing. Pavel Zelený

 

 

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz