Projekty, návrhy, architektura, technická řešení...

Proč nechat zpracovat projekt?

Tak jako v jiných oborech i zde platí, že bez kvalitního návrhu nemůže vzniknout kvalitní dílo. Určitě nenecháváme stavět dům podle momentálních doporučení zedníků na stavbě, auto nevzniká metodou pokusu a omylu dělníků ve výrobní hale, truhlář nevyrábí atypickou skříň zkusmým spojováním odhadnutých kusů dřeva a zámečník nesvařuje ocelovou konstrukci od oka. Všem složitým činnostem musí předcházet etapa návrhu a projektu. 

K čemu slouží zahradní architektura?

Zahradní architektura neřeší jen vyplnění prostoru rostlinami. To je až závěrečná fáze. Základní náplní v soukromém prostoru je hledání odpovědí na umístění domu jak výškové tak jeho orientaci ke světovým stranám, optimální umístění na daném pozemku, modelaci terénu, řešení komunikací od vstupních bran a branek, příjezdů, vjezdů po vstupní prostor domu, povrchy, sklony, provedení zpevněných ploch, rampy, schodiště, návrh osvětlení, umístění dopisních schránek, umístění nádob na odpad, navržení soukromých odcloněných zón, využití dešťové vody..........

Ve veřejném prostoru se nejprve hledá optimální provozní uspořádání v závislosti na zamýšleném využití pozemku. Po uspokojivém rozvržení jednotlivých zón a komunikací se navrhuje technické vybavení a nakonec se řeší osazovací plán.

Náš přístup

Při návrhu venkovních prostor, zahrad a souvisejících staveb vycházíme z požadavků a představ našich zákazníků. Následně hledáme vyhovující celkové pojetí, funkční uspořádání, logiku provozu, umístění komunikací, staveb a jednotlivých rostlin. Základem jsou požadavky norem a využití vlastní zkušenosti získané při navrhovaní a realizaci podobných zadání.

Naší snahou je navázat návrh na okolní prostředí, architekturu a provozní uspořádání hlavní stavby. Také se snažíme o co největší bezbariérové propojení interiéru stavby s exteriérem, pozemku s veřejnou komunikací. Zvláštní důraz klademe na propracované a promyšlené detaily, které spolu s  dobře navrženým rámcem tvoří hlavní hodnotu naší práce.

Vytvoření kvalitního a účelného návrhu je časově náročné a je hlavně otázkou tvůrčího přístupu.

Naše projekty se vyznačují nadčasovostí. Nevycházíme tedy z různých krátkodobých módních směrů, které rychle zastarají, ale hledáme pojetí trvalejší hodnoty, které ani po letech neztratí na funkci a přitažlivosti.

Reference:

Studie rozvržení školní zahrady, jejíž součástí jsou některá sportovní vybavení:

 

 

Studie terasy a terénních úprav u novostavby:

Doplnění budovy o pergolu s posezením:

Návrh oplocení vzhledem k budově:

Studie řešení architektonického jezírka v návaznosti na budovu a oplocení:

Rozvržení komunikace, bazénu a výsadeb na úzkém a dlouhém pozemku:

Řešení atria základní školy:

 

 

Skica řešení obecního parku se sochami:

Detaily

 

 

 

Dobrý návrh je spolehlivý základ fungující zahrady

 Podmínkou úspěchu jak po stránce funkční (logika provozu) tak pěstební (prosperita rostlin) je určitě kvalitní a odborně vypracovaný návrh. Zákazník je často do značné míry znalý a pokud má alespoň nějakou představu o tom, co chce, je to dobrý začátek. Na odborníkovi je tyto představy respektovat, vysvětlit případné chyby a omezení a umět doporučit nejlepší variantu z více možných, a to na základě dalších souvislostí, jako jsou okolní prostředí, stavby, komunikace, světové strany, lokalita, druh a kvalita půdy, oslunění, svažitost atd. 

I v případě, že zákazník nemá detailní ani rámcovou představu, dokážeme vymyslet a obhájit dobré řešení.

 

Často se setkáváme s poptávkou vyřešení špatného prospívání rostlin nebo nefunkčních komunikačních návazností, které byly způsobeny tím, že se dříve ušetřilo na projektu.

Zákazník si u nás může být jistý, že věnujeme značný čas komunikaci během celé etapy návrhu. Nestane se, že bychom něco vymýšleli "od stolu" narychlo jen podle našich představ. Každý zákazník, pokud o to stojí, se podílí na procesu navrhování do jaké míry chce. 

Naší výhodou je znalost stavebních řemesel, díky které bude vše navazovat, jak má. Dále také jedinečnost řešení, neboť každá zakázka je řešena zcela individuálně.

 

Výsledná forma projektů je závislá na rozsahu zadání. Pokud se bude řešit výsadba na malé ploše před domem, bude projekt obsahovat pouze situaci s legendou. Pokud bude projekt zahrnovat terénní úpravy, zpevněné plochy a schodiště+atypické oplocení s bránou, bude obsahovat kromě situace i řezy, skladby, detaily, půdorysy, pohledy a technickou zprávu.

 

Poradenství, projekty, vizualizace

OBJEDNÁVKA

zahradysnapady.cz © 2018
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz