Technický dozor 

Provádíme technický dozor investora pro krajinářské a zahradnické realizace včetně staveb do rozsahu RD. Dohlédneme na technickou kvalitu stavby, kvalitu a provedení detailů, časový harmonogram, skutečně provedené práce a jejich kvalitu a úsporu finančních nákladů při vysoké kvalitě dokončené stavby.

Provádíme návrh výškového usazení domů s návrhem vjezdů, přístupů, komunikací a odvodnění. Dům je uvažován jako integrální součást zahrady a na toto spojení je kladen důraz. Tato část projektu bývá velmi často projektanty buď opomíjena nebo vypracována jen formálně, což způsobuje problémy při realizaci a hlavně během užívání domu.

  Základem našich návrhů je maximální funkčnost řešení, protože uvažujeme v souvislostech celého pozemku, zahradní (živé) části a samozřejmě okolí.

 

 

zahradysnapady.cz © 2018
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz