Habr obecný

 

Objednávky

Jen u nás záruka na ujmutí sazenic

Novinka

Začali jsme pěstovat sazenice vyšší kvality s dobrým zavětvením odspodu. Dostupné ve velikosti 140-160

Ideální doba výsadby od listopadu celou zimu až do března

Habr obecný-Starobělský habr-ceník

Sortiment sazenic pro zakládání živých plotů:

velikost

typ výpěstku

cena

poznámka

výška 30-40cm Starobělský habr prostokořenné        

není skladem

výška 40-60cm Starobělský habr prostokořenné     36Kč/ks není skladem
výška 60-80cm Starobělský habr prostokořenné      47Kč/ks není skladem
výška 80-100cm Starobělský habr prostokořenné    59Kč/ks skladem
výška 100-120cm Starobělský habr prostokořenné    69Kč/ks skladem
výška 120-140cm Starobělský habr prostokořenné   79Kč/ks skladem
výška 140-160cm Starobělský habr prostokořenné  95Kč/ks skladem
výška 200cm Starobělský habr zaštipovaný prostokořenné  220Kč/ks na dotaz
       
výběrové sazenice Starobělský habr od 120cm-zaručené zavětvení od země prostokořenné 1,5x základní cena skladem
       
       
              
výška 40-60 ČR kontejner 2L na dotaz nad 50ks
výška 60-80 ČR kontejner 3L na dotaz nad 50 ks
výška 80-100 ČR kontejner 3L na dotaz nad 50ks
výška 80-100 dovoz, nad 100 ks kontejner 2-3L na dotaz  
mulčovací štěpka pro výsadby volně ložená 650,-Kč/m3

 

Všechny naše sazenice jsou velmi kvalitní, podřezávané, s rozvětvenými kořeny a jsou dobývány těsně před expedicí

Zasílání prostokořenných sazenic je možné od října do dubna podle průběhu počasí.

Velikosti označené "vyprodáno" budou dostupné příští sezónu.

 

Speciální sortiment sazenic habrů vyšší kvality:

Dlouhodobě nedostupné, doporučujeme nahradit prostokořennými s výsadbou v době vegetačního klidu.

  • Speciálně připravované několikrát zaštipované sazenice habru pro výsadbu hotových živých plotů:

Sazenice vyhovují německé normě pro tento typ sazenic. Cena pro větší množství klesá a je třeba ji vždy stanovit pro konkrétní  požadovaný počet.

výška 125-150 ko7,5L cena na dotaz
výška 150-175 ko7,5L cena na dotaz

 

 

 

 

OBJEDNÁVKY

 

 

 

Kvalita kořenů:

 

Výběrové sazenice zavětvené od země:

 

O habru

Pokud bychom hledali dřevinu vhodnou pro stříhaný živý plot, která je odolná, poměrně nenáročná, dobře se větví a je přirozená v našich podmínkách, nejlepší volbou by byl pravděpodobně habr, dřevina, která se nám odmění celoroční krásou za námahu spojenou s alespoň jedním řezem v roce.

Vlastnosti

Ve srovnání s bukem a javorem babykou vyjde na většině stanovišť habr jako vítěz, neboť je mnohem méně citlivý k nemocem, je jemnější než buk a lépe obráží a regeneruje než babyka. I když ideálním stanovištěm je vlhká úrodná živinami bohatá půda, polostinná a částečně chráněná poloha, není problém s jeho pěstováním na rekultivované horší půdě nebo na plném slunci a větru.

Typickým rysem habru je, že si na mladých větévkách většinou ponechává suché listy přes celou zimu, takže při správném řezu nám takový plot poskytuje určité soukromí i v zimě.

Růst

Po zakořenění dosahuje přírůstků 60cm i více za sezónu, což jej řadí mezi poměrně rychle rostoucí živé ploty. Díky dobrému samovolnému větvení není často nutné habr během zapěstování do požadované výšky vodorovně řezat. Přesto doporučujeme, s vyjímkou první sezony po vysazení, každoroční zkrácení letorostů na cca 40cm. Pokud je naším cílem velmi hustý živý plot a máme dostatek času, je možné řezat více, např. na cca 20cm přírůstek každý rok. 

Velmi hustý živý plot, který byl během zapěstování kažodočně výrazně zkracován:

Výsadba

Spon výsadby při plánované výšce cca 2m doporučujeme 33cm v jedné linii, tedy 3 rostliny na 1m. Před založením živého plotu z habru je nutné vzít v úvahu, že je nutné zajistit přístup ze všech stran kvůli pravidelnému řezu. Pokud je výsadba založena podél plotu je tedy nezbytné dodržet vzdálenost osy výsadby od linie plotu alespoň 100 cm.

 

Řez

Protože habr je strom je pro vytvoření živého plotu jej nutné pravidelně řezat. Ponechaný bez řezu začne růst rychle vzhůru a vytvářet přirozený tvar stromu. Doporučujeme minimálně 1řez v roce v době vegetačního klidu, pěkný vzhled a husté zavětvení dosáhneme 2 řezy v roce-v době vegetačního klidu + další během června. Po druhém červnovém řezu habr ještě povyroste v červenci a zahustí se.

Nemoci a škůdci

Padlí:

Poslední dobou se u menších sazenic jak ve školce tak u výsadeb objevuje během léta na listech padlí (pravděpodobně padlí bukové), které se projevuje bílým povlakem na listech. Po rozemnutí jsou listy cítit houbou. Silné napadení jsme zaznamenali u mladých sazenic v místech se zvýšenou vlhkostí. Následně může nastat až předčasné zničení listové plochy a snížení vitality rostlin. U zapěstovaných živých plotů nebyl zatím výskyt padlí ve škodlivé míře pozorován. Při viditelných příznacích napadení doporučujeme provést postřik porostu přípravkem DISCUS nebo KUMULUS WG. Tyto přípravky mají rozdílné účinné látky s rozdílným mechanizmem působení (kresoxim-methyl, síra), proto je vhodné je střídat. V následujícím roce po roce se silným výskytem je potřeba porost sledovat a postřik provést už při prvních příznacích v květnu a červnu nebo i preventivně před objevevením příznaků.

Fotografie napadení padlím:

 

 

Vlnovník:

V posledních několika letech se zvyšuje četnost pozorování poškození listů v živých plotech, které je způsobeno vlnovníkem velkochlupým - Aceria macrotrichus . Na některých stanovištích jsme pozorovali prudký nárůst výskytu ve srovnání s minulým rokem. Sání roztoče snižuje estetický dojem, napadené listy jsou zkrabacené. Ochrana zatím není prověřena. Je možné předpokládat účinnost sirných a olejových přípravků v době rašení.

Fotografie napadení vlnovníkem velkochlupým:

 

Poškození hryzcem vodním:

V prvních letech po výsadbě často i v krátké době po vysazení může dojít k poškození kořenové části, které způsobuje hryzec vodní. Často je zničena celá podzemní část a při zatažení rostlinu lehce vytáhneme úplně bez kořenů.

Hryzec se vyskytuje ve všech lokalitách, ve vlhkých i úplně suchých. 

Doporučujeme nové výsadby průběžně kontrolovat a to zatažením za vybrané rostliny. Pokud rostliny nedrží pevně nebo je dokonce vytáhneme bez kořenů, je vhodné se pokusit hryzce zlikvidovat, neboť může nevratně zničit velké části nových výsadeb.

Požerové jedy na hryzce nefungují, nám se osvědčily sklapovací pasti, které se zhora vloží do otevřené nory a zakryjí.

Fotografie poškození hryzcem vodním:

Využití habru:

  • stříhané živé ploty

  • solitér

  • oddělovací dřevina

  • alejový strom

Starobělský habr

Starobělský habr je naše značka a zároveň označení původu našich rostlin

Pěstujeme habry, jejichž osivo je odebíráno z místních ověřených stromů na severní Moravě-to zajišťuje prospívání a aklimatizaci rostlin v celé ČR.

Vyšší rostliny jsou podle potřeby zaštipované-mají větvení po celé délce kmínku.

Velká pozornost je věnována kvalitě kořenového systému. Pěstitelskými zásahy (podřezávání, ruční zkracování kůlového kořenu, přesazovaní s úpravou kořenů) dosahujeme vysoké kvality podzemní části výpěstků. Naše kontejnerované sazenice nemají žádné vady kořenů jako deformace (točitost) ani nejsou v kontejnerech "utopené". To vše se příznivě projeví v bezproblémovém ujmutí rostlin na novém stanovišti a rychlém pokračování v růstu.

V žádném případě nenabízíme nějaké habry původem z jiného klimatu ani vypěstované např. v Nizozemsku, Itálii nebo nabízené v hobby marketech, které mohou být i levnější, ale v podmínkách ČR můžou zklamat. Pro investici do živého plotu, který má přetrvat několik desetiletí, je důležitá kvalita a známý původ sazenic.

Sazenice 80cm na podzim:

 

Sklizené osivo habru:

 

Malé semenáčky habru:

Rostliny v 1. roce-červen:

Červenec:

Podzim:

 

Sazenice po roce růstu:

 

Jednoleté sazenice ve svazcích:

Dvouleté sazenice 60-80:

Kořenový systém jednoletých sazenic:

Kořenový systém dvouletých sazenic, kůlový kořen byl v minulém roce zakrácen:

 

Rostliny připravené k odeslání-kořeny chráněny folií:

 

Rostliny připravené k odeslání-kořeny chráněny hlínou:

 

Sazenice v. 200cm několikrát zkracované-pěkné větvení:

 

Detail:

 

Pěstební plocha prostokořenných sazenic:

 

Málo rozvinutý kořenový systém špatně pěstované dvouleté sazenice. Takové výpěstky u nás nenajdete, jsou však na trhu běžné:

 

Pro srovnání kvalitní sazenice s bohatými kořeny:

 

Sazenice habru jsou pěstovány šetrně k přírodě, nepoužíváme žádnou chemii, plevele v meziřádcích a mezi rostlinami odstraňujeme pouze mechanicky (rotavátor, motyka). Některé kvetoucí byliny ponecháváme v porostu z ekologických důvodů.

Kořeny jsou upravovány tak, aby byly co nejvíce rozvětvené. Samovolně bez úpravy by se kořeny větvily minimálně a rostly by hlavně do délky (do hloubky). Po vyzvednutí by tak sazenice přišla o většinu objemu kořenů, což by vedlo k problémům s ujmutím nebo k dlouhodobé stagnaci po vysazení.

Zakracováním během pěstování dosahujeme kratších a hodně větvených kořenů-to je nejdražší pracovní operace během výroby sazenic. Rostliny musejí být každoročně vykopány, jejich kořeny zakráceny a opět vysazeny pro další sezonu. Navíc samotné zkrácení způsobí zpočátku zpomalení růstu, než dojde k vytvoření nových rozvětvených kořenů.

 

V nabídce máme jak prostokořené sazenice různých velikostí tak i  kontejnerované sazenice místního habru, aby bylo možné realizovat výsadby během celé sezóny.

Další kultivary habru (na objednávku-vzrostlé stromy)

 

  • Carpinus betulus "Fastigiata"

Má souměrnou hustou pyramidální korunu. Dosahuje výšky cca 12m, šíře 2,5m. Využití má jako nenáročný strom pro travnaté plochy, ulice, clony a živé ploty.

  • Carpinus betulus "Lucas"

Je to menší strom s výškou cca 7m, šířka do 2,5m, snáší sucho a městské podmínky, vhodný do ulic a na vyšší živéploty a stěny

  • Carpinus betulus "Pendula"

Převislá forma habru, použití jako soliterní dřevina, architektonické výsadby.  Většinou roubovaná ve výšce na kmínku, je možné dotvarovat vyšší korunu vyvedením některého výhonu vzhůru. Zajímavý tvar při odolnosti habru. Průměr koruny v dospělosti 6-8m.

Objednávky

Zpět

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz