Mulčovací štěpka

Nabízíme volně loženou dřevěnou štěpku na mulčování výsadeb živých plotů, stromů a keřů. Štěpka pochází z ořezů zdravých stromů, které jsou následně strojně rozdrceny. Štěpku upřednostňujeme proti kůře kvůli delší životnosti, přirozenému vzhledu a také nižší ceně. Dřevěnou štěpku používáme při výsadbách na klíč.

Smyslem mulčovací vrstvy je chránit půdní vláhu a zamezit růstu konkurenčních rostlin v příkmenném pásu. Mulčovací vrstva tak urychluje ujmutí rostlin, podporuje zakořeňování a rychlý rozvoj sazenic. Dále také dochází k podpoře hrudkovité struktury půdy a doplňování organické hmoty do půdy.

 

 

Výsadba živého plotu s využitím dřevěné štěpky:

 

Mulčovací štěpka 650,-Kč/m3

 

OBJEDNÁVKA

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz