Jako mnohé oblasti lidského života i stromy jsou objektem mnoha mýtů a fám. Náš profesionální úkol je snažit se oddělit skutečnost od mýtů a tím pomáhat našim zákazníkům lépe o stromy pečovat. Některé mýty jsou celkem neškodné, zatímco jiné můžou, pokud podle nich budeme postupovat, způsobit nevratné poškození stromů.

 

 1. Zraněné stromy se zahojí

  Skutečnost: Když dojde k poškození, dřeviny se snaží postiženou část oddělit. Poškozená část zůstává po celý život stromu a postupně se více či méně obklopuje novými zdravými pletivy

   

 2. Hluboké kořeny upevňují strom

  Skutečnost: I když některé stromy vytvářejí hluboké kůlové kořeny, většina stromů má kořeny v horních 30cm půdy. Tyto mělké paprsčité kořeny se hlavní měrou podílejí na kotvení a stabilitě stromu.

   

 3. Stomy je nutné hned po výsadbě řezat

  Skutečnost: Tento názor, že po výsadbě je potřeba vyrovnat poměr velikosti kořenů (poškozených) a koruny, je dodnes velmi rozšířený. Výzkumem bylo zjištěno, že řez po výsadbě nejen že je neopodstatněný, ale může dřevinu i poškodit. Strom potřebuje každý list k produkci stavebních látek nutných k obnově často zkrácených kořenů. První výchovný řez je dobré provést asi po roce růstu na trvalém stanovišti.

   

 4. Rány se musejí zatírat barvou

  Skutečnost: Výzkum ukázal, že kromě zvláštních případů specifických škodlivých organizmů není nijak prospěšné poškozená místa natírat.

   

 5. Stromy potřebují hnojení

  Skutečnost: Stromy vysazené do velmi chudých půd mohou po ujmutí profitovat z aplikace pomalu působícího hnojiva. Ve většině případů však může zbytečným použitím hnojiv dojít k poškození kořenů a také životního prostředí. Hnojení bychom měli provádět pouze jako reakci na prokázaný nedostatek živin.

   

 6. Nově vysazené stromy se vždy musejí pevně kotvit

  Skutečnost: Nejpevněji a nejrychleji zakoření strom, který nebude vůbec kotvený. Kotvíme jen tak, aby nedošlo k vyvrácení a aby kmen měl možnost mírného pohybu. Všechny kotvící prvky nejpozději do roka odstraníme. Pokud je cílem ochrana před vandalizmem nebo poškozením kořenového krčku sekačkou, tak tomu musí ochranná konstrukce odpovídat, pro kotvení stromu k této konstrukci přesto platí výše uvedené.

   

 7. Když vysadím strom hluboko, tak pevně zakoření

  Skutečnost: Hluboká výsadba je jednou z hlavních chyb a příčin úhynu nebo vyvrácení mladého stromu. Kořenový krček musí být vždy nad úrovní terénu

   

 8. Čím více mulče, tím lépe

  Skutečnost: Mulč je prospěšný, protože zadržuje vláhu, udržuje dobrou půdní strukturu, potlačuje konkurenční porost a mírní výkyvy teplot. Zatímco vrstva kolem max.8cm rozprostřená za obvodem balu je pro strom velkou pomocí, tlustší vrstva nebo mulč ležící těsně u kmene nebo i na kmeni můžou být škodlivé. Nejlepší je přidávat pravidelně mulč v tenčích vrstvách a směrem ke kmeni tlouštku zmenšovat do ztracena

 

 1. Vysadit strom dokáže každý

  Skutečnost: Asi téměř každý dokáže vsadit sazenici do půdy, pokud je ale naším cílem zdravý strom, který má požadované vlastnosti, výsadba vyžaduje promyšlenější postup. Prvním krokem je volba vhodného stromu na vhodné místo, dále odborná výsadba a nakonec povýsadbová péče. Například výchovný řez prováděný prvních 3-5 let pomůže vypěstovat pevnější a zdravější strom s nižšími nároky na péči později.

   

 2. V lese se nikdo o stromy nestará, tak proč bych se měl nějak starat o strom před domem

  Skutečnost: Stromy v lidských sídlech se často musejí potýkat se stresy jako je omezený prostor pro kořeny, omezený prostor pro růst, znečištění, suchá nebo utužená půda, suchý vzduch, asfalt a beton.

Ing. Pavel Zelený

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz