Zdravá půda a půdní úrodnost

Rostliny potřebují ke svému růstu nejen světlo vodu a vzduch, tedy viditelné "živiny", ale jsou zrovna tak závislé na stavu půdy-fyzikálním,  chemickém a biologickém. To si dnes uvědomuje jen málo zákazníků, s kterými se setkáváme. Myslí si, že pouhé prosvětlení dřevin případně zalití nebo nanejvýš přisypání nějakého průmyslového hnojiva zajistí zdravý růst. Vůbec se nezajímají o stav půdy, v které rostliny rostou, přičemž půda slouží zároveň jako nosný substrát kořenů rostlin (proto je důležité dbát o fyzikální stav např mulčováním a obděláváním) a zároveň jako pozvolný dodavatel živin (zde je důležité doplňovat organickou hmotu do půdy nebo i doplnit živiny v minerální formě).

Aby to nebylo tak jednoduché, tři složky půdy se vzájemně ovlivňují.

Přitom často jako příčinu problémů zjišťujeme, že je půda naprosto vyčerpaná bezestrukturní, slehlá a nerekultivovaná, mnohdy pokrytá různými textiliemi, pod nimiž probíhá postupná degradace půdních vlastností. Slehlá půda brání rozvoji kořenů a podporuje v anaerobním prostředí denitrifikaci, tj uvolňování dusíku z dusičnanů do atmosféry. Někdy dokonce chybí orniční svrchní vrstva.

Mnozí laici a kupodivu i tzv. profesionálové se domnívají, že je možné udržovat půdu v dobrém stavu přidáváním různých komerčních substrátů na bázi rašeliny. Je na místě si uvědomit, že rašelina ani kůrový substrát neobsahuje prakticky žádné živiny ani trvalý humus, je to převážně jen fyzikální vylepšení podobné přidání písku.

Jak tedy udržovat orniční vrstvu v dobrém stavu pro zdravý růst rostlin? Jak hnojit abychom dělali pro naši zahradu maximum v dlouhodobém výhledu?

Předně je potřeba říci, že zdravá kvalitní orniční vrstva se o sebe a o rostliny dokáže postarat sama o sobě, pokud nebráníme přirozeným procesům. Kvalitu půdy podporuje zatravnění, mulčování bez oddělovacích textilií nebo mělká kultivace. Půdě škodí dlouhodobé pokrytí plastem.

Pro podporu kvality půdy doporučujeme využívat  co nejvíce kompost.

Použití kompostu k rostlině minikiwi po předchozím okopání a odplevelení:

Co je to kompost

Kompost je ničím nenahraditelné organické hnojivo, které dodává dlouhodobě jak půdě tak i rostlinám vše, co potřebují . Živiny se uvolňují v podstatě řízeně v závislosti na teplotě, tak, jak je rostliny dokáží využít. Nesmírně důležité je půdu udržovat provzdušněnou, aby v prostředí s dostatkem kyslíku mohlo docházet k oxidaci amonného iontu postupně na dusičnany, které teprve mohou být rostlinami přijímány.  Kompost je dodavatelem mikrobiálního života, humusu a pozvolným dodavatelem všech živin. Zvýšení obsahu humusu má za následek vytváření drobtovité struktury, oživení půdními živočichy a také poutání a deaktivaci některých škodlivých látek.

 Kompost obsahuje také huminové látky, které, ačkoli nejde o klasické hnojivo (živiny N, P, K případně stopové prvky), umožňují snazší příjem živin, stimulují tvorbu kořenového vlášení, díky kterému rostlina lépe absorbuje vodu a živiny, podporují fotosyntézu a zlepšují vlastnosti půdy. Stimulují růst rostlin v míře srovnatelné s rostlinným hormonem auxinem.

To můžeme snadno pozorovat například tehdy, když vysadíme stromek do půdy v jednom případě vylepšené 20l rašelinokůrového zahradnického substrátu a v druhém případě vylepšené 20l kompostu. Varianta s kompostem bude vždy znatelně lepší-bujnější růst a lepší vzhled rostlin.

Kompost nelze plně nahradit žádným substrátem ze zahradnické prodejny.

Kde kompost vzít?

Kompostujte veškerou organickou hmotu, kterou vám zahrada a domácnost poskytuje. Poradíme jak kompostovat, co kompostovat a v čem kompostovat.

Kompost můžeme i koupit v některé obecní kompostárně nebo balený v prodejně. V takovém případě musíme dávat velký pozor na to, k čemu takový kompost chceme použít, protože současné komposty obsahují značné množství herbicidů viz. Herbicidy v kompostech

Ing. Pavel Zelený

 

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz