Pro výsadbu živých plotů platí obdobná pravidla jako pro výsadbu stromů:

 

 • Výsadbový prostor nesmí být ani dočasně podmáčený spodní nebo povrchovou vodou. Pokud k podmáčení může dojít musíme místo meliorovat případně vysazovat výše na hrůbek vysoký alespoň 20cm

 • Výsadbové jamky se nesmějí zahlubovat do nepropustného jílovitého podloží

 • Linie výsadby musí obsahovat ornici v tlouštce min 150mm

 • Před výsadbou se  výsadbový pruh, pokud je utužený nebo zatravněný, zkultivuje do hloubky cca 150mm-rytím, rotavátorem apod

 • Sazenice vysazujeme stejně vysoko jako rostly ve školce, raději mírně výše, nikdy ne níže.

 • Místo naszenici, které má být v úrovni povrchu půdy, poznáme někdy podle přechodu hnědé a zelené barvy kůry. Jistější je nalézt nejvýše rostoucí kořen (to platí i u kontejnerovaných rostlin) a ten umístit 2-3cm pod povrch půdy 

 • Hluboká výsadba způsobuje postupné hynutí rostlin

 • V podmáčených lokalitách vysazujeme na hrůbek 150-200mm vysoký šířky cca 1m

 • Výsadbový pruh zamulčujeme štěpkou, kůrou, listím apod, mulč se nesmí dotýkat kmínků

 • Rostliny přiměřeně zaléváme, přelití v těžkých půdách škodí

 • Kontrolujeme případné poškození kořenů hlodavci v prvních letech po výsadbě

 • Přídavné hnojení nemá žádný vliv na ujmutí rostlin.

 • Hnojiva aplikujeme jen na velmi špatných půdách a jen při zjištění nedostatečných přírůstků v dalších letech po výsadbě

 •  
zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz