V tomto článku bych chtěl shrnout nejdůležitější zásady pro výsadbu vzrostlých stromů. Tyto pokyny jsou platné i pro ovocné výpěstky a pro všechny velikosti.

 

 1. Výška výsadby

  Pokud bych měl najít úplně nejdůležitější zásadu pro výsabu stromu, tak to bude správné výškové umístění sazenice.

  Pro kořeny je nesmírně důležitý přístup kyslíku, proto se většina kořenů nachází v poměrně malé hloubce, cca do 35 cm. Navíc takto umístěné paprsčité kořeny mají největší silový-kotvící-účinek. Taková situace nastává samovolně u stromu, který vyrostl na stanovišti bez zásahu člověka. Abychom nenarušili toto přirozené výškové uspořádání při činnosti, jako je přenesení dřeviny ze školky na trvalé stanoviště, tak musíme nekompromisně dbát na umístění kořenového krčku nad úroveň okolního terénu.

  Kořenový krček je místo na stromu, kde přecházejí kořeny do kmene. Někdy se dá rozeznat podle rozšíření kmene, jindy, hlavně u mladých sazenic musíme jeho umístění odhadnout podle polohy nejvyššího kořenu.

  Kořenový krček-šipka v pravo, nejvyšší kořen-šipka vlevo:

  Požadavek na viditelnost kořenového krčku najdeme i v standardu Výsadba stromů, SPPK A02 001:2013. Pokud strom po výsadbě nebo později vypadá ve spodní části jak zaražený kůl, pak se jedná o neodbornou výsadbu a takový strom má velkou pravděpodobnost postupného úhynu nebo později nestability a vyvrácení. V praxi využíváme i pravidlo, že nejvyšší kořen má být maximálně 5cm pod povrchem terénu. Problém nastává často u kontejnerovaných dřevin, které mohou být v kontejneru utopené. U kontejnerovaných dřevin musíme vždy najít polohu nejvyššího kořene a pak případně odstranit část balu, která je výše než 5cm nad nejvyšším kořenem.

 2. Hloubka výsadbové jámy

  Další důležité pravidlo se týká hloubky výsadbové jámy. Nikdy nekopeme jámu příliš hlubokou. Přiměřená hloubka je zhruba hloubka orniční a podorniční vrstvy, max. cca 30cm. Pokud je kořenový systém nebo bal vyšší než hloubka jámy, tak terén v místě výsadby mírně vyvýšíme. Vždy je lepší trochu výše než níže.

 3. Zásypová zemina

  Zemina získaná při výkopu jámy, pokud možno samozřejmě ornice, se mechanicky zpracuje (prokope, rozmělní motykou, rotavátorem), aby byla bez velkých hroud. Ve většině případů není důvod nijak dále záhozovou zeminu upravovat.

 4. Zálivka

  Dostatečná zálivka je nezbytná u prostokořenných stromů a při jarní výsadbě.

 5. Mulč

  Mulčovací vrstva je pro vysazený strom velmi prospěšná zvláště na problematických suchých stanovištích. Osvědčila se vrstva kolem 8cm, která ale nesmí dosahovat až ke kmeni, měla by se postupně od obvodu původního balu směrem ke kmeni ztenčovat. Nikdy nehrneme mulč na kmen.

Pěkný kořenový krček vzrostlého stromu:

Ing. Pavel Zelený

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz