Jako inspiraci pro projektanty i prováděcí firmy jsme se rozhodli zveřejnit vzorové pokyny pro výsadbu tak, jak je najdete v našich projektech.

 

Provedení výsadeb:

Postupy při výsadbě budou odpovídat standardu Výsadba stromů, SPPK A02 001:2013, zejména bude dodrženo následující:

 • Sazenice budou před výsadbou skladovány jen nezbytně nutnou dobu a to pouze ve stinném místě se zabezpečenou průběžnou závlahou

 • Sazenice se před výsadbou prohlédnou, odstraní se povrchové točité kořeny a obnaží se kořenový krček

 • Pokud se zjistí vady kořenů (točitost, významné deformace) uvnitř balu, výpěstek se nesmí použít

 • Hloubka výsadby bude taková, aby byl kořenový krček viditelně nad úrovní okolního terénu-to je základní podmínka převzetí výsadby

 • Spodní plocha kořenového balu se umístí max. 300mm hluboko pod okolní terén.

 • Pokud budou použity balové sazenice je bezpodmínečně nutné po umístění balu do výsadbové jámy provést odstranění veškerých pláten, provázků, drátů a kovových pletiv z horních min. 2/3 výšky balu

 • Ochranné kotvení se provede tak, aby byla zabezpečena báze kmene před škodami, které mohou vzniknout při vyžínání okolí stromu, např. viz. příloha-doporučené kotvení

 • Mulčovací vrstva nebude ležet na vlastním balu ani se dotýkat kmene. Mulčovací vrstva se umístí od obvodu balu dále na původní terén.

 • Po výsadbě se provede zálivka v min. množství 60L na strom.

 • Tzv. povýsadbový řez se provede až po roce od výsadby z důvodů šetření terminálních pupenů, což podporuje zakořenění a kvalitní ujmutí.

  Před výsadbou se zjistí, zda místa výsadby neleží v ochranných pásmech inženýrských sítí.

  U přírodních výsadeb nedoporučujeme užití syntetických textilií.

Ing. Pavel Zelený

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz