Dílčí a celkové oživení, rekonstrukce

Pokud máte pocit, že zahrada již nevyhovuje Vašim představám a požadavkům, je zanedbaná, stará, postrádá vitalitu, není zajímavá nebo útulná, neváhejte se na nás obrátit.

Široký záběr

Zabýváme se jak drobnými úpravami, které spočívají v odstranění přestárlých rostlin a zvýraznění předností daného místa a výsadby až po návrhy celkových změn. Přístup je vždy velmi individuální a je jak časově tak i pokud jde o vypracování návrhů a projektů podřízen objednateli. Zákazník je dostatečně podrobně informován o všech odborných otázkách a variantách řešení ať už jde o volbu rostlin nebo technické záležitosti, týkající se jednotlivých  uplatněných řemesel.

Závlahové systémy

V suchých lokalitách může být součástí rekonstrukce i instalace automatické závlahy.

Příklady realizací

Příklad celkové rekonstrukce zadní části okrasné přírodní zahrady:

Na začátku byla poměrně zahuštěná výsadba různých dřevin podél plotů z drátěného pletiva. Rostliny nebyly původně vhodně zvoleny a ani jejich odstupy od plotu nevyhovovaly požadavku na pravidelný sestřih. Po konzultaci se zákazníkem jsme doporučili odstranění všech výsadeb, zhotovení nových prkenných plotů, které budou tvořit jednotné pozadí a výsadbu výrazných soliterních rostlin v závislosti na účelu této části zahrady, který v té době ještě nebyl přesněji stanoven. Také bylo námi doporučeno a realizováno protažení střechy zahradní chatky k plotu spolu s vydlážděním daného místa. Tím vznikl prostor pro ukládání zahradního náčiní, který logicky využil dříve nedořešené zákoutí.

Stav před a po odstranění výsadeb a zhotovení nových dřevěných plotů:

Předchozí hustá výsadba byla útočištěm mnohých druhů ptáků, kteří se zde hojně vyskytovali hlavně v zimě a využívali na fotografii viditelné krmítko. Domácím se tyto přehlídky ptačích druhů tak zalíbily, že nás požádali, zdali by tento kout pozemku nemohl být zbudován jako jakási "ptačí zahrada".

 Tento požadavek se v návrhu výsadeb promítl zejména navržením husté keřové části v zadním rohu, která bude sloužit opeřencům jako úkryt, dříve než vletí do krmítka. Krmítko by mělo být zhotoveno nové, aby odpovídalo velkorysosti pojetí a pro období léta jsme doporučili instalovat vysoké pítko pro ptáky. Zbytek výsadby bude mít hlavně estetický význam a bude jen doplňkem pozadí dřevěných plotů. Volba rostlin se musí v prvé řadě přizpůsobit míře oslunění, protože část  budoucí výsadby je umístěna na plném slunci a část prakticky v úplném stínu na severní straně budovy.

Celkově by mělo jít spíše o přírodně pojatou kompozici bez přísných formálních znaků jako je obruba trávníku a zásyp štěrkem.

                                                                            

Jako vhodné rostliny, odpovídající požadavkům (malá výška, nízká potřeba péče, plody a pokud možno květy)  byly vybrány následující druhy: Okrasná keřovitá jabloň, temnoplodec, hlohyně, kalina obecná "compactum", líska "Lombardská červená", Tavola "diabolo", růže šípková, přísavník. Jedle, která jako jediná zůstala z původních porostů, zatím zůstane na místě. Není ale bohužel v dobré kondici a má porušenou souměrnost kvůli předchozímu růstu v zastínění. I když dodává výsadbě vertikální rozměr, počítá se výhledově s jejím odstraněním.

Před výsadbou je nezbytné rekultivovat půdu v místech budoucích výsadeb zrytím, kultivací rotavátorem a doplněním kompostu v tlouštce 10-20mm/m2. Regenerace trávníku na přírodně pojatém stanovišti se provede provzdušněním, posypáním kompostem a dosetím.

 

Rekonstrukce zchátralé konstrukce s rostlinami minikiwi

Stav po začátku prací-hluboké seříznutí rostlin a odstranění staré konstrukce. Rostliny prorůstaly korunou hrušně, tvořily hustou změť proschlých výhonů s neuspokojivou kvalitou plodů:

 

Po relizaci:

OBJEDNÁVKA

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz