Trávníky na klíč

Trávníky zakládáme, opravujeme, regenerujeme i sečeme. Vlastníme vhodnou techniku a ve spojení s hlubšími znalostmi a zkušenostmi dokážeme zvládnout trávníkářské práce rychle a ve vysoké kvalitě.

Zakládání trávníků

  • Založení trávníku výsevem od 25Kč/m2
  • Odstranění drnů, starého trávníku (zapracování rotavátorem nebo zakladačem) od 10Kč/m2

Pro zakládání používáme hlavně rekultivátory, rotavátory a rotační brány za jednoosé i dvouosé traktory, které zpracují půdu, srovnají terén a připraví povrch k výsevu. Použití poměrně úzkých zařízení za jednoosými traktory nám umožňuje zpracovat i členité a malé plochy. Kultivací pomocí rotavátoru nebo zakladače trávníku dosahujeme dostatečně hluboké zpracovaní půdy-cca 15cm, které je ve spojení s organickým hnojením zárukou kvalitního růstu a také dlouhé životnosti travního porostu.Každou opravu trávníku je třeba zvážit, často je cenově výhodnější a hlavně jistější založit trávník znovu.

Zcela zásadní pro kvalitní trávník je stav půdy (horních cca 12cm)-obsah humusu, organické hmoty, struktura, pH a obsah živin. Na půdě se špatnými vlastnostni nelze očekávat dobrý trávník. Proto věnujeme před zakládáním mimořádnou pozornost stavu vegetační vrstvy, při pochybnostech provádíme půdní rozbor a navrhujeme úpravy vlastností.

Obnovy trávníků 

Staré trávníky obnovujeme s pomocí speciálních strojů-rekultivátorů a zakladačů trávníku. Zakladače trávníku během jednoho přejezdu rozruší a převrátí zeminu do hloubky až 14 cm. Původní rozsekaný drn tak zůstane dole překryt jemnou čistou hlínou. Původní trávník tak poslouží jako organické hnojení nového porostu.

Video-zakladač trávníku

Ať už trávník zakládáme nebo obnovujeme, vždy je základem provést maximální vyrovnání trávníkové plochy a dosáhnout plynulých přechodů různých výšek terénu.

Podkladem pro rekonstrukci je pečlivý průzkum stanoviště a  případně i agrochemický rozbor půdy.  Pokud se vyskytují nějaké problémy, pak jen na základě rozboru půdy lze s jistotou navrhnout potřebné úpravy.

Nabízené typy trávníků:

  • sportovní profi-hřiště s vysokým zatížením, vysoké nároky na údržbu porostu
  • sportovní standard-okolí RD, okolí škol, školní zahrady, dětská hřiště
  • do zahrad s jetelem
  • do zahrad s kvetoucími druhy
  • golfové různých typů
  • kvetoucí louky

 

Strojní příprava k výsevu-rovnání a kultivace:

 

Sportovní trávník po cca 3. týdnech:

Trávník u souboru RD 10 dnů po podzimním výsevu. Součástí založení trávníku byla terénní modelace a uvolnění utuženého vegetačního profilu.

 

Vyrovnaný terén a trávník vysetý na začátku června po 15 dnech:

 

Při malých nedostatcích provedeme regeneraci, spočívající v přihnojení kompostem a provzdušnění.

Pokud jsou v trávníku větší holá místa, trávník je světlý a prorostlý nežádoucími druhy přistupujeme ke zrušení a obnově. Zrušení starého drnu se provede strojně rekultivátorem (zakladačem trávníku), přičemž drn působí jako organické hnojivo. Dále přidáváme kompost a minerální hnojiva. Po sednutí a částečném rozložení organické hmoty  vysejeme vhodné travní osivo a strojně zapracujeme, případně dorovnáme nejmenší nerovnosti.

Příčinou vad trávníku bývají často zejména u nových domů zásadní vady v podloží, často chybí ornice nebo je znehodnoce smíšením s navážkou. U nově zakládaných travnatých ploch doporučujeme minimální tlouštku ornice 15cm po sednutí.  Řešení nekvalitní skladby podloží je také možné, nicméně finanční náročnost bývá vysoká.

Obracejte se na nás už v průběhu nebo lépe před zahájením stavby, tím ušetříte mnohé problémy v budoucnu.

 

Skutečně reprezentativní vzhled i v době sucha dosahujeme instalací automatických závlah.

Osivo:

Využíváme travní osivo od českých pěstitelů, které je šlechtěno na zdejší podmínky, zahraniční osivo může zklamat.

Volbu travní směsi provádíme na základě německého systému RSM (Regel-Saatgut-Mischungen Rasen) – Pravidla pro sestavování trávníkových směsí.

Půda:

Dobrý trávník je velmi náročný na kvalitu půdní struktury a vysoký obsah postupně dodávaných živin. Ideální pH je mezi 5,5-6,5, což je na většině stanovišť běžná hodnota, trávník bez důvodů nevápníme.

Základem uspokojivého trávníku je dostatečná vrstva kvalitní ornice s obsahem organické hmoty alespoň 3%.

K hnojení doporučujeme dlouhodobě působící organická hnojiva.

K vylepšování půdy je škodlivé používat písek ať pro smíchání s vegetační vrstvou nebo na povrch. Písek neobsahuje žádné živiny a po smíšení s jemnými částicemi půdy vytvoří kompaktní a nepropustnou vrstvu podobnou betonu. Nedojde tedy k žádnému zlepšení, naopak ke značnému zhoršení stavu půdy i porostu. Pro vylepšování doporučujeme používat výhradně organické hmoty.

Termíny výsevu:

Pro výsev jsou osvědčené 2 termíny-jarní (duben/květen) a podzimní (září/říjen). Výsev v jinou dobu dává nejisté výsledky v závislosti na mnoha okolnostech. 

Doporučujeme pokud možno využívat podzimní termín, protože zakládání výsevem v jarním termínu trpí poslední dobou zaplevelením ježatkou (Ježatka kuří noha). Ježatka klíčí při vyšších teplotách a tak se v podzimním termínu neobjevuje a na jaře po zvýšení teplot je travní porost už tak zapojený, že ježatka ani nevyklíčí.

Pokud se v jarním termínu objeví  zaplevelení ježatkou, doporučujeme porost přihnojit a nechat do podzimu co nejdelší (aby ježatka rostla pokud možno svisle v hustém porostu (je světlomilná), při nízkém sečení začne růst plazivě a v trávníku způsobí velké poškození). V zimě pak tato jednoletá bylina uhyne a pokud následně provedeme dosetí řídkých nebo holých míst, aby byl travní porost v následujícím roce zapojený a přiměřeně vitální, ježatka už se neobjeví.

Ježatka-plazivý růst:

Válcování:

Trávník běžně neválcujeme. Válcování má smysl pouze při zakládání pro zamezení nerovnoměrného sedání, kdykoli později jen přispívá k utužení půdy. Utužení půdy vede k zmenšení prostupu vody, oslabení příjmu živin v důsledku nižšího provzdušnění. Následkem je slabší kořenový systém a  špatné prospívání trávníku. Toto neplatí na velmi lehkých půdách a na sportovních plochách s upravenou skladbou vegetační vrstvy.

Sečení:

Sečení je důležité provádět jen sekačkou s ostrým nožem na doporučenou výšku vzhledem k druhu trav, obvykle kolem 5cm. V létě výšku trávníku zvyšujeme na cca 8-10cm, abychom zabránili vysušování půdy a poškození porostu suchem. Nízká výška sečení bez odpovídající závlahy a péče vede ke zničení trávníku, v kterém začnou na poškozených místech převládat nežádoucí druhy rostlin.

Kvetoucí louky

Dopřejte si na svém pozemku louku plnou květů. Výhodou je nízká potřeba práce (sečení 1-2x za sezónu) a přirozenější a zajímavější porost ve srovnání s monokulturním trávníkem. Kvetoucím loukám se nejlépe daří na málo výživných sušších stanovištích. Doporučujeme do vzdálenějších míst větších zahrad.

K dispozici je celá řada bylinných směsí pro různá stanoviště a jakékoli požadavky.

Kontakt

 

zahradysnapady.cz © 2018
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz