Terénní úpravy

Základním krokem tvorby zahrad jsou úpravy terénu.

Na úpravu terénu by se mělo myslet ještě před zahájením případné stavby. Nevhodné výškové umístění stavby vůči terénu nelze nikdy napravit a způsobuje prodražení zemních prací, neboť se vytěžená zemina musí místo využití odvézt.  Často se stavba umísťuje příliš nízko, což může způsobovat trvalé provozní problémy, týkající se přístupu a odvodnění.

Provádíme výškové zaměření staveb a terénu. Na základě zaměření zpracujeme projekt budoucích výšek terénu, zpevněných ploch, směry odvodnění a určíme objem přesouvané zeminy.

Výsledné návrhy a projekty odpovídají požadavkům norem, obecným stavebním zásadám a vyhlášce o požadavcích na výstavbu.

Případné násypy při realizaci průběžně hutníme, abychom zabránili nerovnoměrnému sedání, které by mohlo způsobovat deformace povrchu.

 Realizujeme modelování, terasování svahů, úpravu sklonu, bagrování zářezů, rovnání, přesun zeminy i sutě. Navrhneme vhodné postupy zemních prací s ohledem na zachování orniční vrstvy. Stanovíme nutné spády pro dobrou funkci povrchového odvodnění.

K realizaci zemních prací máme k dispozici:

  • Traktorbagr
  • Pásový minibagr
  • Smykový nakladač Locust 752 (výška 2050mm, šířka s lopatou 1780mm)
  • Malá mechanizace-rotavátory, rekultivátory, rotační brány, rovnací lišty, zahradní válce, půdní vrtáky, hutnící pěchy desky a válce
  • Zkušeného a odborně zdatného stavbyvedoucího
  • Kvalitního projektanta

 

Příklad 1

Zpevněné plochy a terénní úpravy u rekonstruovaného RD

Začínáme vždy projektem, který určí tvar, spádování, směry odvodnění materiály, barevnost a typy použitých výrobků (vpusti, rohožky,  atd)

 

Hrubé terénní úpravy před zahradnickou úpravou:

Usazovací šachta bude zkrácena až po konečných zahradnických úpravách do úrovně terénu:

 

Po zahradnické úpravě:

Příklad 2

Terénní úpravy a zpevněné plochy u novostavby

Začínáme jako vždy projektem zpevněných ploch a terénních úprav:

 

 

Řez:

Realizace:

 

Příprava zemní pláně a podorniční vrstvy:

 

 

Stav před výsevem trávníku:

 

Příklad 3

Návrh zpevněných ploch u RD

Opět nejdříve zaměření a návrh:

Půdorys:

 

Řez:

 

 

Pro některé případy prudkých svahů, zlomů terénu a břehů navrhujeme proti erozi zpevnění výsadbou vhodných druhů dřevin.

Přiklady dřevin ke zpevnění břehů a svahů:

Keřové patro:

Brslen evropský

Kalina obecná

Krušina olšová

Líska obecná

Ptačí zob obecný

Řešetlák počistivý

Svída krvavá

Vrba nachová

Vrba košařská

Tavolník vrbolistý

Zimolez černý

 

Stromové patro:

Dub letní

Javor klen

Javor mléč

Jasan ztepilý

Lípa srdčitá

Topol černý

 

 

Při pracích bereme ohled na stromy, provedeme ochranu kořenové zóny a zabezpečíme kmen proti mechanickému poškození.

Terénní úpravy vyhotovíme podle vašich přání dílčím způsobem i na klíč, proto neváhejte s poptávkou.

OBJEDNÁVKA

zahradysnapady.cz © 2018
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz